Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz

29.03.2023

Autorzy:
Piotr Gołaszewski

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazało się zmienione oraz uzupełnione, 8 wydanie komentarza do ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zawiera ono profesjonalne opracowanie wszystkich zagadnień związanych z procedurą sądowoadministracyjną. Współautorem publikacji jest Piotr Gołaszewski z Praktyki Nieruchomości.

Publikacja omawia w szczególności

  • właściwość i skład sądów administracyjnych;
  • strony – ich zdolność sądową i procesową, uczestników postępowania i pełnomocników;
  • postępowanie przed WSA – pisma, wnioski, skargi, doręczenia, posiedzenie sądowe, jego zawieszenie i podjęcie; orzeczenia sądowe oraz ich prawomocność;
  • środki odwoławcze – skarga kasacyjna, zażalenie;
  • uchwały NSA;
  • wznowienie postępowania i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
  • wykonywanie orzeczeń sądowych;
  • postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt oraz w obrocie zagranicznym;
  • koszty postępowania

Więcej informacji o publikacji na stronie wydawnictwa C.H. Beck.

Bądź na bieżąco z DZP