Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Discussion on the notion of competition as a subject of state interventionism

26.04.2023

Autorzy:
Dr Tomasz Zielenkiewicz

W najnowszym wydaniu European Competition Law Review ukazał się artykuł Tomasza Zielenkiewicza, Senior Associate z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, poświęcony pojęciu konkurencji jako przedmiotu interwencjonizmu państwowego.

Tomasz przedstawia znaczenie konkurencji z punktu widzenia ekonomicznej analizy regulacji dotyczących konkurencji, jak również szeroko rozumianych interwencji państwowych. W ostatnim czasie wzrosła niestabilność rynku i gospodarki, powodując ekspansję i intensyfikację interwencjonizmu państwowego, który adresowany jest zarówno do pojedynczych przedsiębiorców, jak i całych sektorów czy branż. Otoczenie gospodarcze i warunki konkurencji rynkowej są obecnie kształtowane przez reakcje i działania rządów. Działania te powinny być optymalne z ekonomicznego punktu widzenia, co oznacza, że powinny pozostawać opłacalne, jak i maksymalizować dobrobyt społeczny. Z perspektywy ekonomicznej oceny regulacji dotyczących konkurencji, a także interwencji rządowych, kluczowe znaczenie ma w tym przypadku pojęcie konkurencji. Jak podkreśla Tomasz, pojęcie konkurencji jest niezwykle złożone i trudno znaleźć jedno, powszechnie przyjęte rozumienie tego terminu.

Publikacja European Competition Law Review zapewnia kompleksowe i aktualne informacje dla prawników zajmujących się ochroną konkurencji lub prawem antymonopolowym, przedstawiając zmiany w prawie unijnym oraz w prawie krajowym państw członkowskich UE, a także innych państw uczestniczących w wymianie handlowej. ECLR posiada międzynarodową sieć korespondentów, z których wszyscy są wiodącymi praktykami w swoich jurysdykcjach, dostarczających eksperckie analizy kluczowych obszarów prawa konkurencji.

Pełny tekst artykułu dostępny jest w najnowszym wydaniu European Competition Law Review (2023 44 E.C.L.R., nr 5, Thomson Reuters and Contributors) oraz na Westlaw.

Bądź na bieżąco z DZP