Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Nowe zwolnienie na załatwienie pilnej sprawy rodzinnej

06.07.2023

Autorzy:
Łukasz Górzny

Pracownik może skorzystać z dwóch dni albo 16 godzin wolnego, gdy sytuacja w rodzinie wymaga jego pilnej obecności. Za ten czas zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia liczonego jak za urlop.

Wśród zmian w kodeksie pracy wynikających z wdrożenia dyrektywy o tzw. work-life balance znalazło się zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej. Począwszy od 26 kwietnia 2023 r. pracownikom przysługują na ich wniosek w każdym roku kalendarzowym dwa dni lub 16 godzin wolnych od pracy z zachowaniem prawa do 50 proc. wynagrodzenia w razie wystąpienia działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem wymagających ich natychmiastowej obecności.

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej zostało skodyfikowane w nowododanym do kodeksu pracy art. 1481. Poprzez wskazany przepis ustawodawca wdrożył art. 7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1158/UE z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (DzUrz UE L Nr 188 z 12 lipca 2019 r., s. 79; tzw. dyrektywę o work-life balance), nakazujący wprowadzić do polskiego porządku prawnego taką regulację, aby każdy pracownik miał prawo do czasu wolnego od pracy w razie wystąpienia sytuacji, w której:

  • działa siła wyższa w pilnej sprawie rodzinnej spowodowanej chorobą lub wypadkiem, i
  • niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika.

(...)

Cały artykuł Łukasza Górznego, Senior Associate z Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, jest dostępny na stronie Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP