Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Związek zawodowy straci uprawnienia na własne życzenie

13.07.2023

Autorzy:
Łukasz Górzny

10 lipca br. upłynął termin na przedstawienie pracodawcom informacji o liczbie członków zrzeszonych w zakładowych i  międzyzakładowych organizacjach związkowych. Te związki, które uchybiły terminowi, utraciły prawo do korzystania ze swoich uprawnień, a te, które informacje przedstawiły, muszą liczyć się z weryfikacją ich prawdziwości na drodze sądowej.

Partner do rozmów

Związkami zawodowymi nazywamy zwyczajowo w Polsce zarówno duże, ogólnopolskie organizacje, takie jak NSZZ „Solidarność”, jak i dużo mniejsze, które działają lokalnie i skoncentrowane są wokół danego zakładu pracy. Są i takie, które choć utworzone zostały lokalnie, zrzeszają się w większej, krajowej strukturze, takiej jak Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych „OPZZ” czy Forum Związków Zawodowych.

Niezależnie jednak od tego, w jaki sposób dany związek zawodowy powstaje i w jakich strukturach funkcjonuje, aby mógł być partnerem reprezentującym interes pracowników lub osób wykonujących pracę zarobkową wobec danego pracodawcy, powinien u tego pracodawcy uzyskać status zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej.

(...)

Cały artykuł Łukasza Górznego, Senior Associate z Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, jest dostępny na stronie Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP