Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Logistyka kolejowa a odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego

02.08.2023

Autorzy:
Dr Tomasz Zielenkiewicz

Wiele sektorów przemysłu, zwłaszcza związanych z produkcją, zależy od sprawnej logistyki i transportu. Jest to wyjątkowo istotny aspekt działalności. To dość oczywiste stwierdzenie, ale warto mieć je w pamięci – zwłaszcza w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego. Bez odpowiednio funkcjonującego transportu materiały do produkcji nie będą docierały na czas, a towary nie będą bez zakłóceń dostarczane do odbiorców. W wielu przypadkach, o czym nie zawsze się pamięta, transport dla polskich producentów jest realizowany z wykorzystaniem kolei, którą towary i materiały przewożone są po całym kraju, do portów morskich, a także za granicę.

Koleją w Polsce przewozi się szereg różnych ładunków: węgiel, ropę, gaz, rudy metali, produkty górnictwa, produkty rafinacji naftowej, kruszywa, chemikalia, produkty chemiczne, metale, wyroby metalowe, ale także mniej oczywiste: produkty rolnictwa, w tym zboża, produkty spożywcze, napoje, drewno, papier, wyroby z gumy, włókna sztuczne, cement, materiały budowlane, maszyny, urządzenia, sprzęt elektryczny i szereg innych produktów. Pod względem masy towarów transportowanych koleją Polska, z wynikiem na poziomie niemal 250 mln ton, plasuje się na drugim miejscu w Europie, a liderem w tym zakresie pozostają Niemcy. W 2022 r. polscy przewoźnicy cargo osiągnęli też rekordowy wynik w pracy przewozowej na poziomie 62,5 mld tonokilometrów.

(...)

Cały artykuł Tomasza Zielenkiewicza, Senior Associate z Praktyki Infrastruktury i Energetyki dostępny jest na stronie Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP