Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

To pracodawca będzie musiał udowodnić, że się nie mści

06.06.2024

Autorzy:
Bogusław Kapłon

Ustawa o ochronie sygnalistów, która została skierowana do Senatu, zawiera generalny zakaz działań odwetowych wobec sygnalistów. To jedno z kluczowych rozwiązań tej regulacji. Służy efektywności mechanizmu zgłaszania nieprawidłowości przez sygnalistów. Daje ochronę wszelakim sygnalistom, niezależnie od charakteru ich relacji z podmiotem, którego dotyczy zgłoszenie. Obejmuje zatem pracowników, stażystów, wolontariuszy, akcjonariuszy oraz szereg innych kategorii osób wymienionych w ustawie.

Narażenie przez podległość

Ustawa zawiera tu szczegółową regulację w odniesieniu do pracowników. W pewnym zakresie ma się ona odnosić również do osób pozostających w tzw. zatrudnieniu niepracowniczym.

Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, którą projektowana ustawa ma w Polsce wdrażać, zawiera w jednym ze swoich motywów następującą diagnozę: „osoby, które pozyskują zgłaszane przez siebie informacje w ramach swojej działalności zawodowej i narażają się tym samym na ryzyko działań odwetowych w miejscu pracy, na przykład z uwagi na fakt, że dopuszczają się naruszenia obowiązku dochowania tajemnicy lub obowiązku lojalności, wymagają szczególnej ochrony prawnej. Osobom tym należy zapewnić taką szczególną ochronę z uwagi na ich wrażliwą sytuację ekonomiczną względem osoby, od której de facto zależy ich sytuacja zawodowa. W przypadku, gdy nie ma takiej nierównowagi sił wynikającej ze stosunku pracy, np. w przypadku zwykłych skarg lub zgłaszania nieprawidłowości przez postronnych obywateli, ochrona przed działaniami odwetowymi nie jest konieczna”.

(...)

Cały artykuł Bogusława Kapłona, Współzarządzającego Praktyką Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, jest dostępny na stronie Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP