Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Poszukiwanie nowych kryteriów pozacenowych

15.03.2017

Autorzy:
Katarzyna Kuźma

Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 r., obserwujemy wśród zamawiających wzmożone poszukiwania pomysłów na pozacenowe kryteria oceny ofert. Wynika to zapewne z faktu, iż w przypadku znakomitej części zamawiających waga kryterium ceny w ogłaszanych przez nich postępowaniach nie może przekraczać 60%.

Dużą kreatywnością w tym zakresie wykazał się ostatnio Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, który w jednym ze swoich postępowań dot. przebudowy ul. Basztowej w tym mieście (numer referencyjny 7/III/2017) jako kryteria jakościowe o wadze każdorazowo 20 % wskazał wysokość kar umownych ustanowionych na wypadek zwłoki w zakończeniu robót budowlanych oraz wysokość tychże kar na wypadek zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy. Wykonawca ma przy tym wskazać w formularzu ofertowym, czy wybiera kary umowne w wysokości 0,1 % kwoty ustalonego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki (wówczas otrzymuje 0 punktów w danym kryterium), czy też może w wysokości 0,2 % tej kwoty za każdy dzień zwłoki, za co otrzyma 20 punktów w danym kryterium, czyli maksymalnie aż 40 punktów w obu kryteriach „pozacenowych”.

Pełną treść artykułu znajdą Państwo na stronie http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/oferta-razaco-nieracjonalna-57795.html

Źródło: www.rynekinfrastruktury.pl, 15 marca 2017

Bądź na bieżąco z DZP