Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Osoby zgłaszające naruszenia będą miały silną pozycję w sądzie

20.06.2024

Autorzy:
Gniewomir Wycichowski-Kuchta

Ochrona sygnalistów to nie tylko obowiązki po stronie przedsiębiorców związane z odpowiednią organizacją procedur i systemów wewnętrznych. To również określone uprawnienia w ramach postępowań sądowych.

Ważenie wartości

Rozważania na temat pozycji sygnalisty w postępowaniach sądowych należy rozpocząć od potencjalnych konsekwencji prawnych samego dokonania zgłoszenia. Może dojść do sytuacji, że sygnalista, dokonując zgłoszenia (wewnętrznego lub zewnętrznego) czy też ujawnienia publicznego, naruszy tajemnicę prawnie chronioną (której nie wyłącza art. 5 ustawy wskazujący, jakiego rodzaju tajemnice wyłączone są z zakresu zastosowania ustawy). Może to być np. tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica maklerska albo informacja, co do której sygnalista umownie zobowiązał się do zachowania poufności.

Inną kontrowersyjną sytuacją może być dotarcie przez sygnalistę do informacji, do której nie powinien mieć dostępu, a następnie przekazanie jej w ramach zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Możemy mieć także do czynienia z sytuacją, gdy sygnalista w zgłoszeniu wykorzysta cudzy utwór chroniony prawem autorskim bez zezwolenia jego twórcy.

W tego rodzaju sytuacjach może potencjalnie istnieć konflikt między ochroną sygnalisty a prawami osób trzecich wynikającymi z innych regulacji – mających charakter cywilny, dyscyplinarny, a nawet karny.

(...)

Cały artykuł Gniewomira Wycichowskiego-Kuchty, Associate z Praktyki Doradztwa Regulacyjnego, Legislacji i Compliance dostępny w serwisie Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP