Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Wdrożenie systemu zgłoszeń wewnętrznych powinno być kompleksowe

04.07.2024

Autorzy:
Sylwester Silski

Przyjęcie procedury zgłoszeń wewnętrznych, ustanowienie kanałów zgłoszeń oraz wiążące się z tym przeszkolenie personelu (względnie outsourcing procesu przyjmowania zgłoszeń) jest ustawowym minimum dla przedsiębiorstw zobowiązanych w rozumieniu niedawno przyjętej ustawy o ochronie sygnalistów. Projektując zakładowy system zgłaszania nieprawidłowości warto jednak dokonać przeglądu także innych polityk i regulacji, a nawet zwyczajów. Pozwoli to na wykreowanie nieoczywistych synergii w ramach organizacji.

Obowiązek pracowniczy

Korzystanie z kanałów zgłoszeń wewnętrznych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jest przede wszystkim prawem pracowników i pozostałych osób wykonujących pracę zarobkową. Na gruncie przepisów prawa pracy możliwe jest jednak określenie, że dokonywanie zgłoszeń będzie także… pracowniczym obowiązkiem. Dokonywanie zgłoszeń dotyczących znanych pracownikowi naruszeń prawa w ramach zakładu pracy może być bowiem uznane za formę dbałości o dobro zakładu pracy, zgodnie z art. 100 § 2 pkt 4 kodeksu pracy. Aby uniknąć wątpliwości dotyczących takiej kwalifikacji oraz oczekiwań pracodawcy względem pracownika, warto to doprecyzować w regulaminie pracy albo w innym wewnątrzzakładowym akcie prawa pracy. 

E-maile jako dowody

Kolejnym nieoczywistym zagadnieniem, które będzie interesujące zarówno z perspektywy kodeksu pracy, jak też postępowań wyjaśniających prowadzonych zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów, jest monitoring poczty elektronicznej.

(...)

Cały artykuł Sylwestra Silskiego, Associate z Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, jest dostępny na stronie Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP