Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Komentarze do Ustawy o zmianie ust. o działalności leczniczej cz. 3

19.10.2016

Autorzy:
Piotr Najbuk
Paweł Kaźmierczyk
Jan Pachocki

Ustawa z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 960), której przepisy weszły w życie 15 lipca 2016 r., wprowadziła wiele istotnych zmian w obszarze funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia.

Celem niniejszego komentarza jest kompleksowe prześledzenie zmian obejmujące analizę każdego zmienionego przepisu
ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) oraz innych aktów prawnych mających
związek z wprowadzonymi przez ustawodawcę modyfi kacjami. Szczególny nacisk położyliśmy na te spośród znowelizowanych
przepisów, które mają kluczowe znaczenie dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Zmiany wynikające z nowelizacji zostały też ocenione pod kątem stosowanych w systemie ochrony zdrowia rozwiązań prawnych polegających na współpracy kapitału prywatnego ze świadczeniodawcami publicznymi. W komentarzu omawiamy ponadto motywy i założenia wskazane przez ustawodawcę w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, konfrontując je z finalnym brzmieniem uchwalonych przepisów.

Całość artykułu dostępna w pliku PDF.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Tygodnik Samorząd i Administracja, 19 października 2016

Bądź na bieżąco z DZP