Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Wraz ze stawką godzinową więcej zapisów w umowach

06.10.2016

Autorzy:
Agata Mierzwa

Wpisywanie do umów większej liczby danych o miejscu i czasie wykonania zlecenia to pokusa dla zleceniobiorców. Mogą oni chcieć to wykorzystać przed sądem.

Przepisy dotyczące minimalnego wynagradzania zleceniobiorców i osób świadczących usługi w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej zaczną obowiązywać 1 stycznia 2017 r. Wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia przez zleceniobiorcę lub przez osobę samozatrudnioną nie będzie mogłabyć niższa niż wysokość stawki minimalnej ustalonej zgodnie
z odpowiednimi przepisami, czyli w 2017 r. nie niższa niż 13 zł brutto. Ta reguła będzie miała zastosowanie do wynagrodzenia
ustalonego zarówno w stawce godzinowej, jak i miesięcznej. Koncepcja minimalnego wynagrodzenia oznacza, że jeśli zleceniobiorca nie otrzyma w danym miesiącu za każdą godzinę wykonania zlecenia 13 zł brutto, to będzie miał roszczenie o uzupełnienie wynagrodzenia do poziomu minimalnego będącego iloczynem stawki minimalnej i liczby godzin.

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 6 października 2016 

Bądź na bieżąco z DZP