Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Umowa o zarządzanie nieruchomością komercyjną - cz. I

09.03.2017

Autorzy:
Anna Okła-Woźniak

Zarządzanie nieruchomością to usługa niezwykle ważna dla powodzenia funkcjonowania całego projektu nieruchomościowego, ma bowiem wpływ na wszystkie strony uczestniczące w procesie jej użytkowania. Pomimo tego, że zarządca jest istotnym pośrednikiem w kontaktach pomiędzy lokatorami, usługodawcami a właścicielem, często jego roli się nie docenia bądź nie rozumie. W serii artykułów dotyczących modeli występujących umów na zarządzanie omówimy nie tylko aspekty prawne, ale i kwestie menedżerskie i dotyczące stanowisk, mające bezpośredni wpływ na jakość zarządzania nieruchomościami. ością komercyjną.

Od dnia wejścia w życie nowelizacji Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej jako: „UGN”), tj. 01.01.2014 r., nie istnieje ustawowa definicja zarządzania nieruchomościami. Z art. 185 ust. 2 UGN wynika, że ostatecznie treść pojęcia zarządzania nieruchomością i zakres czynności zarządcy kształtować ma umowa o zarządzanie nieruchomością zawarta z zarządcą przez właściciela nieruchomości, wspólnotę mieszkaniową, inną osobę lub jednostkę organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości.
Pomocniczo dla określenia minimalnego zakresu tego pojęcia można posłużyć się definicją zawartą w uchylonym art. 185 ust. 1 UGN, który stanowił, że zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających w szczególności na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, bieżące administrowanie nieruchomością, utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, uzasadnione inwestowanie w nieruchomość. Deregulacja zawodu zarządcy sprawiła również, że wybór osób świadczących swoje usługi opiera się na swobodnej, wolnorynkowej konkurencji, która sama weryfikuje kwalifikacje i fachowość zarządców.

Pełna treść artykułu dostępna w załączonym pliku PDF.

Źródło: Real Estate Manager, 1/2017

Bądź na bieżąco z DZP