Anna Okła-Woźniak

Senior Associate

vcard +48 22 557 76 98     anna.okla-wozniak@dzp.pl
  • Specjalizuje się w realizacji projektów inwestycyjnych, w tym cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych aspektach procesu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z dziedziny prawa budowlanego.
  • Ekspert od transakcji dotyczących obrotu nieruchomościami, najmu i dzierżawy.
  • Doradza w zakresie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących nieruchomości.
  • Posiada bogate doświadczenie w zakresie problematyki reprywatyzacyjnej.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach.

artykuły powiązane

Przy najmie nieruchomości rodzaj umowy ma kluczowe znaczenie

Publikacja | 11.04.2017

Przedsiębiorca, który musi ponieść znaczne nakłady w lokau, chętniej wybiera konrakt na czas oznaczony. Warto mimo to stworzyć sobie furtkę do wcześniejszego rozstania.

cały tekst

Umowa o zarządzanie nieruchomością komercyjną - cz. I

Publikacja | 09.03.2017

Zarządzanie nieruchomością to ważna usługa dla powodzenia funkcjonowania projektu nieruchomościowego. Ma wpływ na wszystkie strony uczestniczące w jej użytkowaniu.

cały tekst