Anna Okła-Woźniak

Counsel

+48 22 557 76 98     anna.okla-wozniak@dzp.pl
  • Specjalizuje się w realizacji projektów inwestycyjnych, w tym cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych aspektach procesu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z dziedziny prawa budowlanego.
  • Ekspert od transakcji dotyczących obrotu nieruchomościami, najmu i dzierżawy.
  • Doradza w zakresie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących nieruchomości.
  • Posiada doświadczenie w realizacji projektów deweloperskich oraz związanych z centrami logistycznymi.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP