Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Gazeta Ubezpieczeniowa: RODO i spółka

01.09.2017

Autorzy:
Agnieszka Kaczmarek
Michał Kluska

Wielu administratorów danych założyło, że RODO jest jedynym nowym dokumentem regulującym przetwarzanie danych osobowych. Często przeoczają oni fakt, że rozporządzenie jest tylko ułamkiem przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, które ulegną zmianie.

Od 25 maja 2018 r. zacznie być stosowane nowe europejskie rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Nie ma chyba przedsiębiorcy, który nie słyszałby o nadchodzących zmianach.

Przetwarzanie danych osobowych (wszelkie operacje od gromadzenia danych osobowych aż po ich usunięcie) przejdzie na znacznie wyższy poziom istotności i ryzyka. Zmianami w tym zakresie zainteresowani powinni być przedsiębiorcy reprezentujący każdy sektor działalności gospodarczej, a w szczególności podmioty działające na rynku ubezpieczeniowym.

RODO jest elementem prawa administracyjnego, a najczęściej podnoszoną kwestią są wysokie kary finansowe, mimo wszystko zachęcamy do podejścia do tej regulacji jako szansy na uporządkowanie kwestii przetwarzania danych osobowych (w efekcie podniesienie efektywności i bezpieczeństwa).

Rozporządzenie przewiduje m.in. możliwość nakładania sankcji finansowych przez organ nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dalej: PUODO), na kwotę maksymalnie do 20 mln euro (lub 4% światowego obrotu) oraz ich zdecydowane egzekwowanie. W przypadku publicznych zakładów ubezpieczeń kary zostaną najprawdopodobniej obniżone do maksymalnej wysokości 100 tys. zł. Sankcje zdecydowanie stały się jednym z głównych impulsów do zainteresowania się tematem ochrony danych osobowych przez podmioty, które dotychczas traktowały tę dziedzinę z mniejszą uwagą (świadomie lub nie).

Pełna treść artykułu jest dostępna w zalaczonym PDF. 

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa, wrzesień 2017

Bądź na bieżąco z DZP