Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zmiana umowy o zamówienie pub. w toku realizacji zamówienia

20.09.2016

Autorzy:
Dr Wojciech Hartung

Ugody zmieniające umowy o zamówienie publiczne są dopuszczalne, ale z uwzględnieniem zasad dotyczących zmian umowy.

Spory powstające na etapie realizacji zamówień publicznych, a przede wszystkim sposoby ich rozwiązywania, stanowią jedną z bolączek polskiego tzw. systemu zamówień publicznych. Kwestia dotycząca możliwości i warunków zawierania ugód zmieniających umowy o zamówienie publiczne nie jest niczym nowym zarówno w Polsce jak i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Po raz pierwszy jednak wypowiedział się na ten temat Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku w sprawie C-549/14 Finn Frogne A/S z 7 września 2016 r.

Konkluzje stanowiska Trybunału można podsumować następująco: ugody są oczywiście dopuszczalne, ale z uwzględnieniem zasad dotyczących zmian umowy.

Całość artykułu dostępna pod linkiem: http://www.rp.pl/Zamowienia-publiczne/309209989-Zmiana-umowy-o-zamowienie-publiczne-w-toku-realizacji-zamowienia.html#ap-1

Źródło: Rzeczpospolita, 20 września 2016

Bądź na bieżąco z DZP