Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zamówienia publiczne: Nowe przesłanki wykluczenia

19.08.2016

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Michał Wojciechowski

O kontrakty finansowane ze środków publicznych mogą ubiegać się jedynie przedsiębiorcy, którzy dają gwarancję należytego wykonania umowy z podmiotem publicznym, są rzetelni i nie wchodzą w konflikt z prawem.

28 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (p.z.p.). Nowe przepisy wprowadzają szereg istotnych zmian. Jedną z nich są nowe przesłanki wykluczenia z postępowania, czyli okoliczności uniemożliwiające wykonawcom, w pewnych sytuacjach ubieganie się o zamówienie publiczne.

Natomiast tendencja ustawodawcy do zaostrzania przepisów karnych związanych z przetargami, jak również zwiększone zainteresowanie różnego rodzaju organów (np. UOKiK) przebiegiem postępowań o zamówienie publiczne powodują, że ryzyka związane z udziałem w tego typu postępowaniach wymagają od przedsiębiorców pogłębionej refleksji.

Całość artykułu dostępna pod linkiem: http://www.rp.pl/Firma/308199989-Zamowienia-publiczne-Nowe-przeslanki-wykluczenia-z-postepowania.html?template=restricted#ap-1

Źródło: Rzeczpospolita, 19 sierpnia 2016

Bądź na bieżąco z DZP