Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Praca i ZUS: Kłopotliwy nocleg w hotelu

17.12.2015

Autorzy:
Magdalena Skwara

Koszt wynajęcia pokoju pracownikowi, który spędza noc w hotelu na polecenie pracodawcy, nie jest dla niego przychodem. Nie ma więc podstaw, aby od tego wydatku naliczać podatek czy składki.

W uchwale wydanej 10 grudnia br. (III UZP 14/15) Sąd Najwyższy uznał, że „Pojęcie przychodu określone w art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: DzU z 2015 r., poz. 483 ze zm.) obejmuje wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników i tym samym stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu art. 18 ust. 1 tej ustawy".

Bezpiecznie w delegacji...

To stanowisko nie musi martwić pracowników odbywających podróże służbowe. Świadczenia przyznane im w związku z odbywaniem delegacji są zwolnione zarówno z podatku, jak i składek na ubezpieczenia społeczne pod warunkiem, że nie przekraczają stawek określonych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Tylko ewentualna nadwyżka świadczenia podlega opodatkowaniu i jest wliczana do podstawy wymiaru składek.

Pełna treść artykułu dostępna w załączonym pliku PDF.

Źródło: Rzeczpospolita, 17 grudnia 2015

Bądź na bieżąco z DZP