Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Skutki transferu firmy nie rozciągają się na związek zawodowy

03.12.2015

Przejście zakładu pracy nie oznacza automatycznego przejęcia międzyzakładowych i zakładowych organizacji związków. Rzutuje to również na szczególną ochronę działaczy przed zwolnieniem.

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę może być skutkiem wielu zdarzeń - transakcji typu M&A (fuzja lub przejęcie), restrukturyzacji, outsourcingu czy nawet dziedziczenia. W praktyce jest to zagadnienie dość skomplikowane. Bywa, że samo ustalenie, czy mamy do czynienia z przejsciem zakładu pracy w rozumieniu art. 23 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; tj. Dz.U. z 2014 r, poz. 1502 ze zm. (dalej: k.p.) może być problematyczne. W tym zakresie można jednak korzystać z bogatego orzecznictwa Sądu Najwyższego czy wypowiedzi doktryny prawa pracy. Inaczej ma sie sprawa, jeśli chodzi o skutki, jakie przejście zakładu pracy wywiera na status zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych działających w przejmowanym zakładzie pracy. 

Pełna treść artykułu dostępna w załączonym pliku PDF.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 3 grudnia 2015

Bądź na bieżąco z DZP