Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Wina we wprowadzeniu w błąd - przesłana wykluczenia

30.08.2017

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Dr Wojciech Hartung

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-387/14 Esaprojekt komentują Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. 

Kolejną analizowaną przez Trybunał w sprawie Esaprojekt kwestią jest przesłanka wykluczenia z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia wykonawcy, który jest winny wprowadzenia w błąd w zakresie przekazania lub nieprzekazania informacji dotyczących spełniania warunków.

Przypomnijmy, że choć wyrok ten został wydany jeszcze w stosunku do Dyrektywy 2004/18/WE (art. 45 ust. 2 lit. g), może zachować swe znaczenie również dla Dyrektywy 2014/24/UE, ponieważ przewiduje ona analogiczny przepis (art. 57 ust. 4 lit. h). W obu przypadkach mamy do czynienia z tzw. fakultatywną przesłanką wykluczenia, tj. taką której zastosowanie zależy od ustawodawcy krajowego (może on przewidzieć ją w prawie krajowym jako obowiązkową) lub od decyzji zamawiającego (jeżli ustawodawca krajowy nie uczyni∏ z niej przesłanki obowiązkowej).

 

Źródło: Zamówienia Publiczne - Doradca, 8/2017

Bądź na bieżąco z DZP