Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Compliance na rynku wyrobów medycznych

20.06.2016

Autorzy:
Maciej Żelewski

Branża wyrobów medycznych jest ze swej natury ściśle związana ze środowiskiem lekarskim i medycznym. To właśnie lekarze i kadry zarządzające szpitala najczęściej decydują o zastosowaniu odpowiednich wyrobów w napotykanych przypadkach. To powoduje, że branża medyczna jest jednym z najbardziej podatnych na korupcję sektorów w gospodarce, nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Czym jest compliance?
W pierwszej kolejności należy podkreślić, że praktycznie każdy lekarz (ale też wybrane pielęgniarki), jak i członkowie kadr zarządczych szpitali, są osobami sprawującymi funkcję publiczną. Posiadają oni bowiem uprawnienia do wydatkowania środków publicznych poprzez decyzję dotyczącą terapii lub pełnienie funkcji decyzyjnych w postępowaniach na udzielanie zamówień publicznych, finansowanych ze środków publicznych. Taka klasyfikacja oznacza, że wszelkie działania promocyjne i sprzedażowe
prowadzone w stosunku do wskazanych osób, muszą być zgodne ze standardami działania wynikającymi z przepisów
dotyczących korupcji. Wskazana powyżej specyfika sektora medycznego sprawia, że podmioty istniejące na tym rynku powinny przykładać szczególną uwagę do budowania skutecznych systemów compliance, których celem jest ograniczenie ryzyka
związanego z prowadzeniem działalności na rynku wyrobów medycznych.
Systemy te koncentrują się szczególnie na podejmowaniu działań prewencyjnych, których zadaniem jest zapobieganie występowaniu zachowań ryzykownych. Efektywny system compliance dzieli się na compliance aktywny i pasywny. Compliance pasywny to system szkoleń i procedur działania. Compliance aktywny to badanie stosowania się przez pracowników do ustanawianych regulaminów wewnętrznych, nadzór nad poczynaniami pracowników, ale również aktywne zapobieganie naruszeniom prawa w decyzjach zarządczych za pośrednictwem regulaminów zarządów lub wytycznych zarządczych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w załączonym PDF.

Źródło: Biotechnologia.pl, 2/2016

Bądź na bieżąco z DZP