Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym, cz. 9

27.10.2015

Autorzy:
Piotr Gołaszewski

Ważna zmiana wprowadzona 15 sierpnia 2015 r. do postępowania sądowoadministracyjnego dotyczy zwiększenia roli referendarzy sądowych. Zmodyfikowano również model sprzeciwu od wydawanych przez nich orzeczeń.

Te dwie grupy zmian wprowadzonych ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: ustawa nowelizująca) ściśle łączą się ze sobą. Zakres uprawnień orzeczniczych referendarzy został bowiem poszerzony, w związku z czym sprzeciw przysługuje obecnie od:

  • postanowień referendarzy wydanych na podstawie art. 30 § 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: ppsa) w przedmiocie ustanowienia kuratora dla strony niemającej zdolności procesowej, która nie ma przedstawiciela ustawowego, bądź dla strony niemającej organu powołanego do jej reprezentowania,
  • zarządzeń referendarzy wydanych na podstawie art. 49 § 2 ppsa w przedmiocie pozostawienia pisma strony bez rozpoznania (należy zauważyć, że z mocy art. 49 § 4 ppsa referendarze wydają również zarządzenia przewidziane w art. 49 § 1 ppsa dotyczące wezwania do uzupełnienia lub poprawienia pisma, które jednak w myśl art. 167a § 2 ppsa nie podlegają zaskarżeniu sprzeciwem), 
  • zarządzeń referendarzy wydanych na podstawie art. 234 § 2 ppsa w przedmiocie ściągnięcia opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, doręczony na skutek żądania zgłoszonego w terminie siedmiodniowym od ogłoszenia orzeczenia,
  • zarządzeń referendarzy wydanych na podstawie art. 258 § 2 pkt 6 ppsa w przedmiocie pozostawienia wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania,
  • postanowień referendarzy wydanych w trybie art. 258 § 2 pkt 7 i 8 ppsa w przedmiocie (odmowy) przyznania prawa pomocy, (odmowy) cofnięcia prawa pomocy, umorzenia postępowania w sprawie przyznania prawa pomocy, a także (odmowy) przyznania wynagrodzenia oraz zwrotu niezbędnych wydatków fachowemu pełnomocnikowi ustanowionemu w ramach prawa pomocy.

Pełna treść artykułu dostępna w załączonym pliku PDF.

Źródło: Rzeczpospolita, 27 października 2015

Bądź na bieżąco z DZP