Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Przedsiębiorca będzie sam monitorował znaki towarowe

05.04.2016

15 kwietnia 2016 r. zmieni się sposób uzyskiwania ochrony na polskie znaki towarowe. Tego dnia wchodzi w życie ustawa z 11 września 2015 r. zmieniająca ustawę – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. poz. 1615). Wbrew pozorom nowela wprowadzi zmiany istotne nie tylko dla tych, którzy planują rejestrację znaków towarowych, lecz także dla tych, którzy z takiej ochrony już korzystają.

Po pierwsze istotny wpływ na ich sytuację będzie miało to, że Urząd Patentowy nie będzie już miał obowiązku badania, czy nowo zgłoszony znak towarowy pozostaje w kolizji ze znakami istniejącymi. Obowiązek ten zostaje przeniesiony na właścicieli zarejestrowanych znaków. Efekt? Przedsiębiorca, chcąc uniknąć zarejestrowania przez konkurenta znaków identycznych lub podobnych do swoich, musi na bieżąco monitorować nowe zgłoszenia wpływające do urzędu i w razie potrzeby w odpowiednim terminie wnieść sprzeciw. A to oznacza dodatkowe koszty. Po drugie nowelizacja rozszerza także krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o wygaśnięcie znaku towarowego wskutek jego nieużywania. W tej sytuacji po 15 kwietnia konieczne może być ustanowienie wewnętrznych procedur mających na celu gromadzenie materiałów potwierdzających rzeczywiste używanie znaków towarowych. Jak się przygotować do zmian i jakie działania podjąć w nowej sytuacji prawnej?

Pełna treść artykułu jest dostępna w załączonym PDF.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 5 kwietnia 2016

Bądź na bieżąco z DZP