Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Ustalanie warunkow udzialu w postępowaniu

21.08.2017

Autorzy:
Michał Wojciechowski
Michał Gajdek

Co zrobić, aby warunki udziału nie stały się barierami dla (braku) udziału oferentów? Gdzie jest bezpieczna granica dająca pewność dopuszczenia do udziału w postępowaniu wszystkich, ale jednocześnie wyłącznie rzetelnych wykonawców? Nad odpowiedzią na to pytanie, w oparciu o najnowsze orzecznictwo KIO dotyczące zakupu taboru, zastanawiają się prawnicy z kancelarii prawnej Domański Zakrzewski Palinka.

Każdy podmiot nabywający jakiekolwiek towary (także i tabor) w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych („PZP”) musi na samym początku procedury zakupowej wyznaczyć krąg potencjalnych oferentów, których dopuści do udziału w postępowaniu. Używając terminologii ustawowej, proces ten należałoby określić jako ustalenie warunków udziału w postępowaniu, czyli wskazanie właściwości, które musi posiadać każdy potencjalny wykonawca, aby móc ubiegać się o zamówienie (np. wymagany poziom doświadczenia czy minimalna zdolność finansowa). Poprzez określenie tych cech, zamawiający chcą uniknąć sytuacji, w której wśród oferentów znajdzie się podmiot niedający gwarancji terminowej i rzetelnej realizacji umowy. Z drugiej zaś strony, należy pamiętać, że zbyt wygórowane warunki udziału mogą nadmiernie ograniczyć konkurencję, a w konsekwencji narazić zamawiającego na niepotrzebne spory przed Krajową Izbą Odwoławczą (a może nawet i sądem), czy na tzw. korekty finansowe w przypadku zakupów współfinansowanych z funduszy pomocowych. Gdzie zatem leży bezpieczna granica dają-ca pewność dopuszczenia do postępowania wszystkich, ale jednocześnie wyłącznie tych rzetelnych wykonawców?

 

Źródło: Biuletyn Instytut Gospodarki Komunikacji Miejskiej, nr 145

Bądź na bieżąco z DZP