Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym, cz. 7

13.10.2015

Autorzy:
Piotr Gołaszewski

Od 15 sierpnia 2015 r. sądy administracyjne zyskały uprawnienie do merytorycznego orzekania. To kluczowy element zmian w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Mowa o zmianach wprowadzonych ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: ustawa nowelizująca), dotyczących znowelizowanych (dodanych) przepisów art. 145 § 3, art. 145a, art. 146, art. 149 i art. 154 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: ppsa).

Umorzenie postępowania

W sprawach ze skarg na decyzje i postanowienia (wskazane w art. 3 § 2 pkt 1–3 ppsa) wojewódzki sąd administracyjny (dalej „WSA"), uchylając decyzję lub postanowienie bądź stwierdzając ich nieważność – w wypadku ustalenia podstawy do umorzenia postępowania administracyjnego (podatkowego) – jednocześnie umarza to postępowanie (por. nowy art. 145 § 3 ppsa). Zarazem „nie odżywa" już wniosek strony inicjujący postępowanie administracyjne (podatkowe), w którym zapadła uchylona lub nieważna decyzja (postanowienie). WSA nie tylko bowiem uchyla tę decyzję lub postanowienie (stwierdza ich nieważność), ale równocześnie umarza postępowanie administracyjne (podatkowe) poprzedzające ich wydanie, które w ten sposób zostaje definitywnie zakończone.

Pełna treść artykułu dostępna w załączonym pliku PDF.

Źródło: Rzeczpospolita, 13 października 2015

Bądź na bieżąco z DZP