Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym, cz. 5

29.09.2015

Autorzy:
Piotr Gołaszewski

Na skutek nowelizacji prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nastąpiła zmiana charakteru skargi na pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w sprawach indywidualnych.

Zmiany dotyczące przebiegu postępowania przed sądem administracyjnym pierwszej instancji to kolejne istotne elementy nowelizacji, która weszła w życie 15 sierpnia 2015 r. Omawianie tych zmian rozpoczniemy od problematyki wniesienia skargi oraz przedstawienia nowej kategorii uczestników w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Przypomnijmy, że chodzi o zmiany wprowadzone ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: ustawa nowelizująca). Część z nich – w zakresie dotyczącym postępowania przed sądem administracyjnym pierwszej instancji – została już omówiona w poprzednich częściach cyklu. Obecnie zajmiemy się pozostałymi, które mają istotne znaczenie z praktycznego punktu widzenia.

Pełna treść artykułu dostępna w załączonym pliku PDF.

Źródło: Rzeczpospolita, 29 września 2015

Bądź na bieżąco z DZP