Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Czy od stycznia 2016 znów zabraknie leków dla polskich pacjentów?

01.08.2015

Autorzy:
Michał Czarnuch
Marcin Pieklak

Delisting produktów objętych refundacją – czy Minister Zdrowia może swobodnie decydować o odmowie kontynuacji refundacji dla finansowanych dotychczas technologii?

Przeszło cztery lata od wejścia w życie Ustawy o refundacji nadal budzi ona wiele uzasadnionych wątpliwości [1]. W przeddzień wydawania decyzji dotyczących przedłużenia refundacji przedstawiamy analizę pożądanego, z punktu widzenia interesu pacjentów, sposobu interpretowania obowiązujących przepisów.

Niniejszy artykuł miałby stricte akademicki charakter, gdyby nie analiza ostatnich obwieszczeń refundacyjnych, która wskazuje, że z zdelistowany (od ang. delisting) został szereg produktów, które zgodnie z wcześniejszą praktyką powinny być dalej refundowane.

Na podstawie ostatnich doświadczeń pojawia się zatem nie tyle pytanie czy Ministerstwo Zdrowia powinno, ale przede wszystkim czy może prowadzić politykę refundacyjną w taki sposób, aby decydować zamiast pacjentów czy lekarzy jakimi lekami będzie w dalszym ciągu prowadzona dalsza terapia. Pytanie to dotyka bardzo istotnej kwestii, tj. zapewnienia pacjentowi kontynuacji skutecznej oraz bezpiecznej terapii. Prawa, które przyjęte w Konstytucji RP zostało szczegółowo doprecyzowane w przepisach Ustawy o świadczeniach gwarantowanych ze środków publicznych. W związku z powyższym autorzy przyjęli założenie, że wszystkie obecnie refundowane leki są skuteczne oraz bezpieczne, o czym świadczy ich dotychczasowe finansowanie.

Nowelizacja, która weszła w życie z dniem 4 lipca 2013 r., zwana potocznie nowelizacją poselską wprowadziła odrębny tryb dla procedowania wniosków dotyczących kontynuacji refundacji. Jak wskazano w uchwalonym projekcie do przyjęcia przepisu art. 13 ust. 6 a Ustawy o refundacji nie istniały przepisy szczególne (lex specialis) regulujące postępowanie dla produktów objętych refundacją w dniu złożenia kolejnego wniosku.

Całość artykułu dostępna pod linkiem: http://www.medexpress.pl/start/czy-od-stycznia-2016-znow-zabraknie-lekow-dla-polskich-pacjentow/60922/

Źródło: Medexpress.pl, 1 sierpnia 2015

Bądź na bieżąco z DZP