Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zarządzanie majątkiem widziane okiem prawnika cz. 2

30.06.2015

Autorzy:
Grzegorz Sprawka

Miesiąc temu wskazaliśmy na reperkusje podatkowe dla majątku podatnika związane z rozdzieleniem tego majątku dla celów podatkowych, a także na ograniczenia podatkowe związane z inwestycjami w różnego rodzaju instrumenty podatkowe. Zagadnienia podatkowe zarządzania majątkiem dotyczą także innych kwestii, w tymn m.in. spraw związanych z porządkowaniem aktywów.
W początkowej fazie rozwoju działalności częstym zjawiskiem jest mieszanie aktywów związanych z prowadzonym biznesem z aktywami prywatnymi, jak też łączenie w jednym miejscu aktywów związanych z różnymi aktywnościami biznesowymi podatnika. Innym przypadkiem jest kumulowanie, zatrzymywanie, osiąganych w spółce kapitałowej zysków, zamiast wypłaty dywidendy. Taka struktura aktywów wraz z rozwojem działalności powoduje obciążanie ryzykami związanymi z prowadzoną działalnością biznesową także aktywów prywatnych, lub obciążenie ryzykami związanymi z jedną działalnością, aktywów związanych z innym prowadzonym biznesem. Oczywiście, tak jak w przypadku inwestycji kapitałowych, to nie wątki podatkowe są głównym motorem działań (chociaż i to ma czasem miejsce). Brak ich uwzględnienia spowodować może jednak nieopłacalność przeprowadzanych działań.
Pełna treść artykułu dostępna w załączonym pliku PDF.

Źródło: Private Banking - Gazeta Bankowości Prywatnej (strona 13), czerwiec 2015

 

Bądź na bieżąco z DZP