Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Compliance w branży farmaceutycznej

20.06.2015

Autorzy:
Dr Anna Partyka-Opiela
Maciej Żelewski

Biznes farmaceutyczny nalezy do tzw. sektora regulowanego. Rygoryzm jakim jest objety ten sektor wynika po pierwsze z tego, iż przedmiotem jego działalności jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Tym samym takie kwestie jak np. bezpieczeństwo wytwarzania i stosowania produktów leczniczych, ich reklama czy badania kliniczne sa objete specyficznymi regulacjami, które mają na celu wzmożenie kontroli i nadzoru nad działalnością firm farmaceutycznych. Po drugie, w wiekszości krajów, w tym także w Polsce, wydatki na ochronę zdrowia sa finansowane lub współfinansowane z środków publicznych, a to oznacza, ze dysponent tych środków jest zainteresowany w regulowaniu szczegółowych zasad ich wydatkowania. Po trzecie, specyfika biznesu farmaceutycznego, wymaga kontaktów z urzednikami administracji publicznej np. w procesie rejestracji czy refundacji produktów leczniczych, co sprawia ze relacje te sa objęte szczególną uwagą organów ochrony prawa. Wreszcie, lekarze, do których głównie jest kierowana reklama produktów leczniczych, jako dysponenci środków publicznych, w zakresie przepisywania produktów leczniczych, są traktowani jako osoby pełniące funkcje publiczna.

Wskazana powyżej specyfika sektora farmaceutycznego sprawia, ze podmioty istniejace na tym rynku przykładaja szczególna uwage do budowania skutecznych systemów compliance, których celem jest ograniczenie ryzyk zwiazanych z prowadzeniem biznesu farmaceutycznego. Systemy te koncentrują się szczególnie na podejmowaniu działan prewencyjnych, których zadaniem jest zapobieganie wystepowaniu zachowan ryzykownych, poprzez:

  • wyodrębnienie funkcji compliance
  • wprowadzanie szczegółowych procedur czy instrukcji regulujących prowadzenie poszczególnych aktywności
  • podejmowanie działań edukacyjnych (szkolenia i warsztaty dla pracowników i kontrahentów)
  • prowadzenie przeglądów i audytów majacych na celu zidentyfikowanie obszarów ryzykownych i wdrożenie działań naprawczych.

Pełna treść artykułu dostępna w załączonym pliku PDF.

Źródło: Świat Przemysłu Farmaceutycznego, 2/2015

Bądź na bieżąco z DZP