Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Chodzi o neutralność

22.09.2014

Autorzy:
Jan Czerwiński

Kwestia opodatkowania VAT dostawy gruntu, na którym dzierżawca lub najemca wybudował budynek, ma duże znaczenie praktyczne. W realiach obrotu gospodarczego nie jest to bowiem rzadka sytuacja. W jednej z najnowszych interpretacji podatkowych minister finansów zajął jednoznaczne stanowisko i wskazał na wyraźną różnicę między przepisami prawa cywilnego i podatkowego. Zwrócił uwagę, że perspektywa VAT ma charakter czysto ekonomiczny i powinna być oderwana od cywilistycznego punktu widzenia. Inaczej mówiąc, ekonomiczne podejście do stosowania VAT powoduje, że mimo przeniesienia prawa własności rzeczy na gruncie prawa cywilnego może nie dojść do dostawy towarów na gruncie VAT. Sytuacja może być też odwrotna, gdy z uwagi na niezachowanie właściwej formy nie dojdzie do przeniesienia prawa własności, a dostawę towaru będzie można uważać za dokonaną w świetle przepisów o VAT. Takie podejście do sytuacji, w której podmiot dokonujący sprzedaży rzeczy jednocześnie nie dokonuje dostawy towarów, w świetle VAT należy uznać za prawidłowe. Również Trybunał Sprawiedliwości UE w orzeczeniach wskazuje, że przepisy prawa wspólnotowego dotyczące VAT należy stosować w oderwaniu od przepisów prawa cywilnego (por. wyroki C-185/01, C-25/03, C-111/05). W przeciwnym razie mogłoby dojść do naruszenia celu dyrektywy VAT. Dodatkowo minister finansów odniósł się do zwolnienia dla dostawy gruntów niezabudowanych. W jego ocenie z uwagi na faktyczne istnienie zabudowy na nieruchomości należy przyjąć, że w sprawie nie ma zastosowania zwolnienie dla terenów niezabudowanych innych niż budowlane. I choć odnosi się to do przepisu w brzmieniu, które już nie obowiązuje, w mojej ocenie konkluzję ministra należy uznać za prawidłową i aktualną.

Źródło: Rzeczpospolita, 22 września 2014

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP