Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

BAT, czyli Bardzo Aktualny Temat z dziedziny emisji przemysłowych

19.09.2014

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Maciej Białek

5 września 2014 r. weszła w życie ustawa istotnie zmieniająca przepisy dotyczące ochrony środowiska. Z perspektywy
polskiego przemysłu duże znaczenie będą miały zmiany w idei najlepszych dostępnych technik (Best Available Techniques
– BAT).Mogą one stanowić realne wyzwanie zwłaszcza dla sektorów energetycznego, metalurgicznego, mineralnego,
chemicznego i odpadowego. Będą bowiem skutkowały znacznym zaostrzeniem wymogów pozwoleń zintegrowanych.

Mowa o ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1101, dalej: ustawa zmieniająca). Transponuje ona dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola- Dz.U. L 334 17.12.2010 p.17, dalej: dyrektywa 2010/75/UE).

Źródło:
Gazeta Wyborcza, 19 września 2014

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP