Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Prawdziwy cel minimalnego wynagrodzenia cudzoziemca

04.09.2014

Autorzy:
Agata Mierzwa
Magdalena Skwara

Trwają prace nad projektem rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Proponowana w projekcie kwota to 5475,09 zł brutto miesięcznie. Sama kwota nie budzi większych kontrowersji, jest bowiem zgodna z wytyczną z art. 139 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1650). Stanowi równowartość 150 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym. Dotyczy ona wyłącznie obywateli państw trzecich (spoza UE), mających wyższe kwalifikacje zawodowe, którzy są zobowiązani do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji i którzy zawarli umowę o pracę (lub cywilnoprawną) na okres co najmniej roku. Tym samym nie jest prawdą, iż próg ten nie dotyczy specjalistów z Ukrainy, Rosji, Mołdawii czy Gruzji, ci mogą bowiem wykonywać pracę bez zezwolenia, ale wyłącznie przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Wynagrodzenie ustalone w umowie o pracę podlega weryfikacji na etapie starania się o zezwolenie na pobyt czasowy.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 4 września 2014

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP