Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Kosmetyka w zamówieniach

08.08.2014

Autorzy:
Dr Wojciech Hartung

Najnowsza nowelizacja prawa zamówień publicznych nie wprowadza oczekiwanych reform – pisze
ekspert.
Sejm przyjął 25 lipca kolejną nowelizację prawa zamówień publicznych (PZP). Ustawa porządkuje niektóre aspekty udzielania zamówień. Nie jest to jednak oczekiwana reforma systemu, lecz jedynie kilka kosmetycznych poprawek do uchwalonych wcześniej przepisów. Nowelizacja przewiduje istotne zmiany w zakresie wykluczania wykonawców z powodu niewłaściwego wykonywania zamówień. Otóż przede wszystkim wykluczeniu z postępowania będzie podlegał wykonawca w sytuacji zawinionego i, dodatkowo, poważnego naruszenia obowiązków zawodowych. Bez znaczenia będzie przy tym, czy takie zachowanie miało miejsce w stosunku do zamawiającego prowadzącego dane postępowanie. Ważne, aby był on w stanie wykazać, że naruszenie obowiązków miało miejsce, i to niekoniecznie przez przedstawienie wyroku sądowego. Wykluczenie wykonawcy w takich przypadkach ma być obowiązkowe, choć tylko jeśli zamawiający przewidzi taką możliwość w dokumentacji postępowania. Dodatkowo wykonawca będzie mógł się bronić przed wykluczeniem wykazując, że naprawił lub zobowiązał się do naprawienia spowodowanych przez siebie szkód oraz podjął środki zaradcze, aby uniknąć podobnych naruszeń w przyszłości.

Źródło: Rzeczpospolita, 8 sierpnia 2014

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP