Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Korekta finansowa możliwa nawet po zakończeniu projektu

13.05.2014

Autorzy:
Agata Kudelska

Sposób, w jaki beneficjent funduszy UE dokonał wyboru wykonawców, może być przedmiotem kontroli nie tylko w trakcie realizacji inwestycji, lecz także po jej zamknięciu. Niekiedy trzeba zwrócić całość dotacji.

Możliwość pozyskania dofinansowania z funduszy UE stwarza polskim przedsiębiorcom szansę na realizację bardziej złożonych i innowacyjnych projektów. Skorzystanie z unijnych funduszy wiąże się jednak z pewnymi dodatkowymi obowiązkami i ograniczeniami, wynikającymi m.in. z ustalonych zasad kwalifikowalności ponoszonych wydatków. Wybór wykonawcy i udzielenie
zamówienia z uchybieniem zasadom przewidzianym w prawie krajowym lub europejskim grozi pozbawieniem beneficjenta przyznanego dofinansowania, a nawet wykluczeniem możliwości ubiegania się o nie w przyszłości.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 13 maja 2014

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP