Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Problem rozwiązano, ale raczej teoretycznie

05.02.2014

Autorzy:
Piotr Gołaszewski

Ustawa z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych przewiduje ich likwidację w sytuacjach uzasadnionych szczególnymi potrzebami gospodarczymi lub społecznymi. Możliwe jest również, że do 19 stycznia 2016 r. zostaną zlikwidowane ogrody, jeżeli stowarzyszenia prowadzące je nie udokumentują przysługujących im do nich tytułów prawnych. Czy to prawdopodobne?

Wprawdzie w nowej ustawie dosyć szeroko uregulowano problematykę likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) znajdujących się na gruntach komunalnych, to jednak nie sposób oprzeć się wrażeniu pewnej iluzoryczności przyjętych rozwiązań prawnych, zarówno z punktu widzenia zasady samodzielności (majątkowej) jednostek samorządu terytorialnego, jak i standardów ochrony prawa własności. Na mocy zawartych w nowej ustawie przepisów przejściowych organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego może do 19 stycznia 2016 r. wydać decyzję  o likwidacji ROD zlokalizowanego na nieruchomości stanowiącej własność komunalną, do której stowarzyszenie ogrodowe prowadzące ROD nie może wykazać tytułu prawnego.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 5 lutego 2014

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP