Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym wpływa na NSA

24.07.2017

Autorzy:
Piotr Gołaszewski

Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym, której projekt wywołuje w ostatnich dniach skrajne emocje i skupia uwagę, w niekontrolowany sposób wpływa na status Naczelnego Sądu Administracyjnego, jego Prezesa, sędziów i pracowników.

Dynamiczne odesłanie

Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym, której projekt wywołuje w ostatnich dniach skrajne emocje, skupia uwagę – co zresztą zrozumiałe – wyłącznie na tym sądzie. Zupełnie natomiast pomija się nader istotną okoliczność, że zgodnie z art. 48 ustawy z 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (dalej jako: pusa), „do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz do sędziów, urzędników i pracowników tego Sądu, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Sądu Najwyższego. Określone w tych przepisach uprawnienia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przysługują Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego". Co więcej, ponieważ w myśl art. 10 § 1 nowej ustawy o Sądzie Najwyższym w sprawach w niej nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, trzeba tutaj dodatkowo zwrócić uwagę również na odesłanie zawarte w art. 29 pusa (odnoszące się przede wszystkim do wojewódzkich sądów administracyjnych).

Pełna treść artykułu jest dostepna na stronie: http://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/307219944-Nowa-ustawa-o-SN-wplywa-na-NSA.html 

Źródło: Rzeczpospolita, 24 lipca 2017

Bądź na bieżąco z DZP