Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Inteligentne zarządzanie usługami

16.08.2015

Autorzy:
Magdalena Zabłocka

Nowoczesne miasta w świadczeniu usług powinny korzystać z dostępnych rozwiązań prawnych w taki sposób, aby czerpać z potencjału mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. To zagwarantuje im zrównoważony rozwój.

Na przestrzeni ostatnich 25 lat jakość infrastruktury w miastach uległa znaczącej poprawie (też dzięki środkom unijnym). Po zaspokojeniu podstawowych potrzeb użyteczności publicznej (takich jak dostarczanie wody, odprowadzenie ścieków czy budowa chodników) władze samorządowe szukają dziś nowych obszarów rozwoju swoich miast. Rośnie też presja Polaków na poprawę jakości ich życia oraz standardu usług. W konsekwencji poszerza się zakres usług świadczonych przez gminy (np. dostawa szerokopasmowego internetu). Pojęcie "samodzielność samorządu w wykonywaniu zadań publicznych" nabiera zaś szczególnego znaczenia w dyskusji o miastach przyszłości. Ważne jest nie tylko to, co miasta uznają za zadania publiczne, lecz przede wszystkim to, w jaki sposób będą je wykonywać – jakie formy organizacyjne i instrumenty prawne przyjmą dla usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Pełna treść artykułu jest dostępna w załączonym PDF.

Źródło: Raport "25 lat samorządności. Polskie miasta przyszłości", ThinkTank 2015

Bądź na bieżąco z DZP