Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Jednostka samorządowa połączy niefunkcjonalne działki w całość

16.10.2013

Autorzy:
Piotr Gołaszewski

Przyjęte rozwiązanie wydaje się umiarkowanie atrakcyjne dla inwestorów. Po pierwsze z tego względu, że postępowanie scaleniowe jest bardziej długotrwałe od tradycyjnych postępowań prowadzonych w ramach procesu inwestycyjno-budowlanego, w szczególności gdy mamy do czynienia z trybem przewidzianym w specustawach.

Po drugie, koszty tradycyjnego procesu inwestycyjno-budowlanego, szczególnie w zakresie wywłaszczenia, będą zasadniczo niższe aniżeli w przypadku postępowania scaleniowego. To oznacza, że inwestorzy, zarówno ci budżetowi, jak i inne podmioty realizujące inwestycje celu publicznego, raczej niechętnie będą decydować się na sfinansowanie scalenia (wymiany) gruntów, tym bardziej że najczęściej nie leży to bezpośrednio w ich interesie, a znacznie bardziej służy pozostałym właścicielom ziemi. Ustawa nowelizująca nie wprowadza obowiązku dokonywania scalenia przez inwestora, co powoduje, że może on zrealizować inwestycję celu publicznego na ogólnych zasadach, a jeśli doprowadzi to do znacznego pogorszenia rozłogów gruntów, postępowanie scaleniowe będzie prowadzone – tak jak dotychczas – z urzędu na koszt, co do zasady, budżetu państwa.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 16 października 2013

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP