Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Ustawy o korytarzach przesyłowych szybko nie będzie?

21.02.2013

Autorzy:
Paweł Grzejszczak

Jestem raczej pesymistą, co do możliwości szybkiego skierowania projektu ustawy o korytarzach przesyłowych do Sejmu. Zauważalne rozbieżności pomiędzy stanowiskami kilku resortów i zastrzeżenia zgłoszone przez Rządowe Centrum Legislacji to poważne przeszkody - mówi Paweł Grzejszczak, partner z kancelarii prawnej Domański Zakrzewski Palinka.
Trwają prace nad projektem ustawy o korytarzach przesyłowych. Dlaczego ta ustawa jest ważna dla firm sieciowych?

-Problem małej efektywności procesów inwestycyjnych w zakresie inwestycji liniowych jest zgłaszany przez firmy sieciowe od wielu lat. Jego negatywne skutki dostrzegane są zarówno w elektroenergetyce, sektorze gazowym jak i ciepłownictwie, a przyczyny obecnego stanu rzeczy są znane od dawna. Polskie prawo nie dostrzega specyfiki inwestycji liniowej, traktując ją z punktu widzenia obowiązujących procedur na równi z inwestycjami punktowymi. Jest to fundamentalny błąd, którego konsekwencją jest niepewność związana z każdą uruchamianą inwestycją liniową. W warunkach niespójnego prawa, często spotykanego chaosu
planistycznego, nadmiernego rozdrobnienia procedur administracyjnych, konieczności liczenia się ze stanowiskiem wielu organów administracji rządowej i samorządowej, które mają wpływ na taką inwestycję oraz możliwości zablokowania procesu inwestycyjnego choćby przez jednego właściciela nieruchomości, przez którą dana inwestycja ma przebiegać, firmy sieciowe stoją na z góry straconej pozycji. Nie mają możliwości wiarygodnego oszacowania inwestycji pod względem czasowym i kosztowym, a to czyni proces inwestycyjny w dużej mierze nieprzewidywalnym. To one ponoszą całe ryzyko związane z niewydolnością procedur
administracyjnych, a dla pozyskania prawa do nieruchomości prowadzą czasochłonne negocjacje z ich właścicielami, które znacząco opóźniają proces inwestycyjny.

Źródło: www.wnp.pl, 21 lutego 2013
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP