Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Przetargi: zmiana prawa, duży kłopot

20.02.2013

Autorzy:
Tomasz Michalczyk

Nowe przepisy mogą znacząco utrudnić prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne – wskazuje ekspert.
Tomasz Michalczyk
Wraz z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, która wchodzi w życie 20 lutego 2013 r. powinno zacząć obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, a także form, w jakich te
dokumenty mogą być składane. Projekt rozporządzenia przewiduje szereg nowych rozwiązań, zarówno uprawnień zamawiających, jak i istotnych obowiązków dla wykonawców, które mogą znacząco utrudnić prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne.
Wykazy za pięć lat
I tak m.in., zgodnie z nowym rozporządzeniem, zamawiający będą mogli żądać od wykonawców przedstawienia pełnych wykazów robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat oraz wykazów głównych dostaw lub usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a nie jak dotychczas wyłącznie tych, które miały służyć wykazaniu spełniania warunku wiedzy i doświadczenia.

Miejmy nadzieję, że zamawiający będą z rozsądkiem stosować nowe rozporządzenie

Co więcej, zamawiający będzie mógł żądać wykazania nie tylko zamówień wykonanych prawidłowo, ale również tych wykonanych nienależycie. W ocenie ustawodawcy powyższe ma umożliwić zamawiającemu uzyskanie niejako pełnego obrazu działalności wykonawcy i pozwolić na dokonanie na tej podstawie oceny jego rzetelności i efektywności, w praktyce jednak może stanowić wyłącznie zbędne obciążenie dla wykonawców oraz powodować liczne wątpliwości interpretacyjne.

Źródło: Rzeczpospolita, 20 lutego 2013
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP