Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Masz lokatę w parabanku? Nie możesz odzyskać pieniędzy? Co robić?

08.08.2012

Autorzy:
Paweł Lewandowski
Dr Marek Świątkowski
  1. Firma działa - czekaj cierpliwie

Jeżeli parabank zapewnia - jak Amber Gold - że zwróci pieniądze, można uzbroić się w cierpliwość i poczekać. To trudna rada dla osób, które nie mogą doczekać się zwrotu oszczędności swojego życia. Powinni brać jednak pod uwagę, że zerwanie lokaty przed terminem oznacza nie tylko utratę odsetek, ale i sporej części wpłaconego kapitału. Takie zapisy stosuje w umowach Amber Gold. Ci natomiast, których lokaty już wygasły, mogą domagać się odsetek za zwłokę. - W takim przypadku klient parabanku zawsze może wystąpić z pozwem o zapłatę, doliczając odsetki za opóźnienie. W grę może wchodzić także złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia na majątku dłużnika, a więc zajęcie środków pieniężnych lub ruchomości - mówi Paweł Lewandowski, radca prawny w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka (DZP).

  1. Firma w upadłości

 Inaczej sprawa wygląda, jeśli parabank ogłosi upadłość. - W przypadku ogłoszenia tzw. upadłości likwidacyjnej podstawowym celem jest spieniężenie majątku i podział uzyskanych środków pomiędzy wierzycieli - tłumaczy Marek Świątkowski, radca prawny w kancelarii DZP. Ale dla klientów to nie jest najlepsze rozwiązanie. - Ci wierzyciele, którzy są klientami upadłego i ich wierzytelności nie zostały zabezpieczone rzeczowo, np. poprzez ustanowienie hipoteki albo zastawu, znajdą się w czwartej i piątej kategorii zaspokojenia, czyli w dwóch ostatnich - wyjaśnia Świątkowski. Jak dodaje, w praktyce osoby z tych grup zaspokajane są w niewielkim stopniu. Dłużnik może wystąpić też o ogłoszenie tzw. upadłości układowej, ale tylko wtedy, gdy uprawdopodobni, że w drodze układu wierzyciele parabanku czy innej firmy zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu niż po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację. - W tym postępowaniu to wierzyciele decydują w drodze głosowania o przyjęciu układu, co w praktyce oznacza np. redukcję wierzytelności czy rozłożenie płatności na raty. W przypadku przyjęcia układu spółka dalej prowadzi działalność w celu wykonania układu. Należy jednak podkreślić, że w każdym momencie postępowanie układowe może zostać zmienione na likwidacyjne - wyjaśnia Marek Świątkowski.

Źródło: Gazeta Wyborcza, 8 sierpnia 2012

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP