Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Przebudowa, rozbudowa, rewitalizacja centrum handlowego

07.08.2012

Rozbudowa lub przebudowa centrum handlowego jest wydarzeniem mającym olbrzymi wpływ na jego funkcjonowanie. Siłą rzeczy może więc stanowić zarzewie konfliktu pomiędzy wynajmującym a najemcami, w szczególności jeżeli zawarte umowy najmu nie zawierają odpowiednich postanowień. Prowadzenie robót budowlanych zazwyczaj łączy się ze zmniejszeniem ogólnie dostępnej powierzchni centrum lub utrudnieniami komunikacyjnymi. Te czynniki mogą powodować spadek odwiedzalności i ograniczenie przychodów najemców. Przebudowa lub rozbudowa ma wpływ na sytuację poszczególnych najemców, na przykład poprzez zmianę układu komunikacyjnego, zmieniony tenant mix czy też zmianę wysokości udziału przypadającego poszczególnym najem-com w częściach wspólnych i kosztach eksploatacji centrum.W celu uniknięcia sporów związanych z przebudową lub rozbudową, umowy najmu powinny w sposób precyzyjny regulować te kwestie.

Źródło: PRCH News, lipiec 2012
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP