Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Akwizycja, która rozwija firmę

06.08.2012

Autorzy:
Joanna Wierzejska

Sprawnie przeprowadzona sukcesja może oznaczać napływ nowej energii do firmy. Sprzyja to podejmowaniu nowych działań, w tym decyzji o rozwoju poprzez akwizycję.

Spośród wielu ważnych czynników decydujących o sukcesie transakcji podatki zajmują istotną, choć nie kluczową pozycję. Inwestorowi zależy przede wszystkim na braku dodatko- wych kosztów podatkowych zwiększających koszty akwizycji, ale również na bezpieczeństwie podatkowym realizowanej transakcji oraz działań posttransakcyjnych.

RÓŻNE TYPY TRANSAKCJI

Nie ma złotych reguł czy struktur, które zawsze zapewniają speł-nienie powyższych celów. Przepisy i ich interpretacje się zmieniają, Sprawnie przeprowadzona sukcesja może oznaczać napływ nowej energii do firmy. Sprzyja to podejmowaniu nowych działań, w tym decyzji o rozwoju poprzez akwizycję. Akwizycja, która rozwija firmę każda transakcja ma też swoją dynamikę, ryzyka, priorytety stron oraz czas przeprowadzenia. Można jednak wyselekcjonować kilka charakterystycznych typów transakcji w ujęciu biznesowym. Jakie problemy mogą się z nimi wiązać?

Źródło: Raport ThinkTank, 2012

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP