Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Prawo o podobnych standardach

02.06.2012

Autorzy:
Tomasz Darowski
Jerzy Sawicki

Ostatnie dwie dekady przyniosły zarówno w Polsce, jak i w Kazachstanie radykalne zmiany ustrojowe, gospodarcze i prawne. W efekcie w obu krajach ukształtowało się otoczenie prawne sprzyjające prowadzeniu biznesu oraz wspierające jego rozwój.

Systemy prawne Polski i Kazachstanu są do siebie zbliżone, oparte na zasadach i wartościach europejskiej myśli prawniczej. Najwyższym prawem jest konstytucja zapewniająca ochronę własności prywatnej oraz poszanowanie jednostki. Następnie w hierarchii aktów prawnych znajdują się raty{kowane umowy międzynarodowe, ustawy oraz rozporządzenia rządowe lub prezydenckie. Zarówno Kazachstan, jak i Polska raty{kowały najważniejsze umowy międzynarodowe, w tym te dotyczące bezpieczeństwa prowadzenia inwestycji, zapobiegania korupcji czy ochrony własności intelektualnej. Polska była jednym z pierwszych państw, z którym Kazachstan (w 1994 r.) podpisał Bilateralną Umowę o Popieraniu i Wzajemnej Ochronie Inwestycji (BIT). Najważniejsze zagadnienia prawne są uregulowane w obu krajach obszernymi ustawami, wśród których można wskazać: prawo bankowe, kodeks pracy, ustawę o ochronie konkurencji, ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Polska) i ustawę o inwestycjach (Kazachstan).

Źródło: ThinkTank Dossier Polska - Kazachstan, 2012
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP