Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Obowiązki ISP w zakresie filtrowania treści w Internecie

04.03.2012

Autorzy:
Dr Aleksandra Auleytner

Przepisy ACTA stanowią próbę połączenia ochrony praw autorskich ze swobodą działalności gospodarczej podmiotów dostarczających treści oraz zagwarantowaniem użytkownikom podstawowych praw, takich jak wolność słowa i ochrona danych osobowych. Pytanie, czy to się uda i czy postanowienia te rzeczywiście wejdą w życie, jest nadal otwarte.

ACTA wpisuje się w trend regulacji przyjmowanych przez państwa wysokorozwinięte od czasów Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS), zmierzającego do umiędzynarodowienia ochrony praw własności intelektualnej. Od wielu lat USA, Japonia, Kanada, Szwajcaria oraz Unia Europejska uznają, że dotychczasowe konwencje z zakresu ochrony praw własności intelektualnej (czyli przede wszystkim konwencje: paryska, berneńska, rzymska oraz traktat waszyngtoński) są niewystarczające. Nie wiążą bowiem państw, które najmniej dbają o ochronę prawa własności intelektualnej. Zacieśnianie tej ochrony odbywa się w szczególności w ramach zawieranych przez USA lub UE umów o wolnym handlu. W każdej z nich zaostrza się regulacje TRIPS (tzw. umowy TRIPS+). Jest to kontrowersyjne z uwagi na zaburzenie delikatnej równowagi, którą udało się osiągnąć państwom podczas negocjowania tego porozumienia.

Źródło: Prawo i Regulacje, 03/2012
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP