Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Oleje smarowe opodatkowane niezgodnie z prawem unijnym - kolejne orzeczenie sądowe

30.12.2011

Autorzy:
Jan Czerwiński

Stanowisko podatników potwierdził kolejny sąd administracyjny. W wyroku z dnia 16 czerwca 2011 r. WSA w Gorzowie Wielkopolskim uchylił zaskarżoną interpretację podatkową wskazującą na konieczność opodatkowania olejów smarowych podatkiem akcyzowym.

WSA stwierdził, że nie jest uzasadnione stanowisko przyjęte w zaskarżonej interpretacji, że zgodne z prawem wspólnotowym jest objęcie olejów smarowych wykorzystywanych do innych celów niż paliwo silnikowe lub paliwa grzewcze podatkiem akcyzowym jako wyrobów akcyzowych. Sąd zwrócił uwagę, iż jakkolwiek dotychczas orzecznictwo w przedmiotowym zakresie nie było jednolite, to jednak należy podzielić pogląd przyjęty przez tę linię orzeczniczą, która wskazuje na negatywną ocenę prawną w przedmiocie objęcia podatkiem akcyzowym olejów smarowych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe (przykładowo wyroki NSA sygn. I GSK 1171/09 czy sygn. I GSK 132/10).

Źródło: www.taxfin.pl, 30 grudnia 2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP