Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Pożyczki udzielane spółkom przez udziałowców i akcjonariuszy są zwolnione z PCC

27.12.2011

Autorzy:
Grzegorz Sprawka

Powyższa teza wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 lipca 2011 r. (sygn. akt I SA/Gd 396/11), w którym uchylił on interpretację organów podatkowych stwierdzającą, że przywrócenie opodatkowania tym podatkiem pożyczek od udziałowców i akcjonariuszy w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. było sprzeczne z prawem wspólnotowym i nieuprawnione.

W swoim wyroku sąd analizował sytuację, w której podatnik jako pożyczkobiorca, opodatkował podatkiem od czynności cywilnoprawnych pożyczki otrzymane od udziałowca w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. Stwierdził on jednak, że podatek ten uiścił nienależnie, gdyż w jego ocenie opodatkowanie tych pożyczek sprzeczne było z prawem wspólnotowym i w związku z tym wystąpił z wnioskiem od nadpłatę podatku. Organ podatkowy nie podzielił stanowiska podatnika i odmówił stwierdzenia nadpłaty. W związku z powyższym podatnik zaskarżył decyzję organu podatkowego do sądu administracyjnego. W swoim wyroku sąd zgodził się ze stanowiskiem wyrażonym przez podatnika. Dokonując analizy postanowień prawa wspólnotowego w zakresie opodatkowania podatkiem kapitałowym w państwach członkowskich oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sąd uznał, że Polska byłaby uprawniona do opodatkowania tego typu pożyczek wyłącznie w sytuacji, w której byłyby one opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych (lub równoważnym) nieprzerwanie od roku 1984. Tymczasem, Polska zwolniła z opodatkowania tego typu pożyczki z dniem 1 maja 2004 r. W rezultacie nie była uprawniona do przywrócenia tego opodatkowania w roku 2007.

Źródło: www.taxfin.pl, 27 grudnia 2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP