Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

O obowiązku podatkowym z tytułu zbycia akcji decyduje wymagalność świadczenia

14.12.2011

Autorzy:
Grzegorz Sprawka

Taka teza wyłania się z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 148/11) z dnia 9 czerwca 2011 r. Tym samym Sąd uznał, że dla momentu powstania obowiązku podatkowego rozstrzygająca nie jest data faktycznego otrzymania tego świadczenia.

Skład orzekający w tej sprawie stanął na stanowisku, iż z literalnego brzmienia art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym mowa o „przychodach należnych choć jeszcze nie otrzymanych”, wynika, że powołany przepis wprowadził wyjątek od określonej w art. 11 ust. 1 tej ustawy „kasowej” definicji przychodu. Zdaniem Sądu prawidłowe jest przyjęcie tezy, iż „przychód należny” stanowi przychód, który jest już wymagalny – a więc chociaż faktycznie jeszcze go nie uzyskano jest już możliwy do prawnie skutecznego dochodzenia. Stwierdzając to, Sąd powołał się na pogląd ugruntowany w orzecznictwie (m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie o sygn. akt FSK 2705/04, czy też wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 29 czerwca 2010 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Po 264/10). Zatem, w ocenie Sądu, w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy legislator powiązał moment powstania obowiązku podatkowego z chwilą wymagalności świadczenia, co jest cechą charakterystyczną podatków dochodowych, co również zostało podkreślone w orzecznictwie (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie o sygn. akt FSK 158/04, czy też wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie o sygn. akt II FSK 282/09).

Źródło: www.taxfin.pl, 14 grudnia 2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP