Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zbycie przedsiębiorstwa bez nieruchomości także poza VAT

12.12.2011

Autorzy:
Krzysztof Dyba

Nawet sprzedaż zapasu towarów i wyposażenia sklepu może być traktowana jako zbycie przedsiębiorstwa niepodlegające VAT, jeżeli nabywca ma możliwość kontynuowania działalności zbywcy.

Do takich wniosków doszedł Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 10 listopada 2011 r. w sprawie Christel Schriever (C-444/10). Sprawa dotyczyła niemieckiej podatniczki VAT, która sprzedała zapas towarów i wyposażenie należącego do niej sklepu z artykułami sportowymi, traktując tę sprzedaż jako zbycie przedsiębiorstwa niepodlegające VAT mimo, że w ramach transakcji nie doszło do sprzedaży samego lokalu, w którym znajdował się sklep. Lokal ten został wydzierżawiony nabywcy na czas nieoznaczony. Niemieckie organy podatkowe uznały jednak transakcję za opodatkowaną twierdząc, że nieruchomość – zasadniczy element przedsiębiorstwa – nie była przedmiotem transakcji. Trybunał rozpatrujący sprawę uznał, że przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części w rozumieniu wspólnotowych regulacji VAT wymaga, by całość przekazanych składników pozwalała naprowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. Nawet jeżeli charakter tej działalności wymaga użytkowania określonych pomieszczeń, mogą one zostać udostępnione nabywcy w drodze dzierżawy. Nabywca może także sam dysponować odpowiednią nieruchomością, do której może przenieść całość przejętych aktywów i kontynuować działalność gospodarczą. W takich przypadkach dochodzi do zbycia przedsiębiorstwa będącego poza zakresem VAT.

Źródło: www.taxfin.pl, 12 grudnia 2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP