Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Sposób rozliczania faktury korygującej zwiększającej podstawę opodatkowania

02.12.2011

Autorzy:
Paweł Suchocki

W którym okresie rozliczeniowym powinna zostać rozliczona faktura korygująca, zwiększająca wartość obrotu, a co za tym idzie wielkość podatku należnego? – na powyższe pytanie odpowiedział Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) w wyroku z dnia 30 czerwca 2011 r. o sygn. III SA/Wa 30/11.

We wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego podatnik zajął stanowisko zgodnie z którym w sytuacji, kiedy okoliczności skutkujące podwyższeniem ceny nie są znane w momencie zawierania umowy i wystawiania faktury kwota wynikająca z faktury korygującej powinna zostać rozliczona na bieżąco, tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstała przyczyna korekty. Minister Finansów nie zgodził się z powyższym stanowiskiem, twierdząc, że w przypadku, gdy dokonana korekta spowoduje zwiększenie kwoty podatku należnego, powinna ona być rozliczona w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wydania towaru lub wykonania usługi. Podatnik wniósł skargę do WSA na negatywne rozstrzygnięcie. Sąd administracyjny podzielił pogląd wyrażony we wcześniejszych wyrokach, iż sposób rozliczenia przez sprzedawcę faktur korygujących zwiększających kwotę podatku VAT należnego uzależniony jest od okoliczności powodujących konieczność dokonania korekt faktur pierwotnych. W przypadku, gdy przyczyna korekty powstaje w terminie późniejszym korekta in plus powinna zostać ujęta na bieżąco tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstała przyczyna korekty, gdyż pierwotna faktura była wystawiona poprawnie.

Źródło: www.taxfin.pl, 30 listopada 2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP