Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Wydawanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach w przypadku toczącego się postępowania podatkowego

15.09.2011

Autorzy:
Paweł Suchocki

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 15 lutego 2011 r. o sygn. I SA/Wa 1308/10 stwierdził, iż przepisy Ordynacji podatkowej są jednoznaczne i nie pozostawiają żadnych wątpliwości, iż organ wydając zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach bazuje na aktualnych informacjach i nie może upatrywać przesłanki do odmowy wydania zaświadczenia w przyszłych wynikach toczącego się dwuinstancyjnego postępowania.

WSA zwrócił w uzasadnieniu wyroku uwagę, iż postępowanie związane z wydaniem zaświadczenia jest postępowaniem uproszczonym i w znacznej mierze odformalizowanym, co znajduje wyraz w tym, że wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach polega na potwierdzeniu faktów lub stanu prawnego na podstawie prowadzonych przez organ ewidencji, rejestrów lub innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Co jednak najistotniejsze, nie jest to postępowanie, w ramach którego dokonuje się rozstrzygnięć o zaleganiu lub nie w podatkach. Zaświadczenie wydane w tym trybie jedynie potwierdza to, co wynika z prowadzonej przez organ podatkowy ewidencji, zapisów, rejestrów lub innych danych znajdujących się w jego dyspozycji.

Źródło: www.taxfin.pl, 15 września 2011

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP